Έρευνα  και  πειραματισμός στα 650nm(νανόμετρα), 475THz(Τιτανοχέρτζ),από το AegeanDXgroup